Papież Polak czaruje każdego i kupuje na Aliexpress
papież

papież

10 listopada z całą pewnością przeszedł do historii, jako ważny dla wszystkich Polaków. W tym dniu Polska objęła, po raz pierwszy w historii przewodnictwo w Radzie Europy. Dawny Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz przejął prezydenturę od Ministra Spraw Zagranicznych Norwegii – Kima Traavik’a.

Przewodnictwo w Radzie Europy to kolejny etap obecności w strukturach europejskich. Polscy przedstawiciele będą mieli możliwości proponowania nowych rozwiązañ, będą mieli wpływ na porządek obrad, będą prowadzić debaty w różnych gremiach tej organizacji.

Rada Europy, z siedzibą w Strasburgu, to międzyrządowa organizacja powstała 5 maja 1949 roku. Skupia 46 państwa europejskie, zamieszkałe łącznie przez 800 milionów ludzi. Zajmuje się przede wszystkim ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury. Przewodnictwo w Radzie Europy państwa obejmują rotacyjnie, na okres 6 miesięcy.

„Priorytetem numer jeden naszej prezydencji jest umocnienie jedności kontynentu po rozszerzeniu Unii Europejskiej i ugruntowanie praw człowieka” – powiedział podczas konferencji prasowej w Strasburgu szef polskiej dyplomacji Włodzimierz Cimoszewicz. Minister wielokrotnie wskazywał na rolę i możliwości Rady w konsolidowaniu Europy.

Prawa człowieka, dialog międzykulturowy, rozwój demokracji lokalnych, współpraca transgraniczna oraz „przezwyciężenie problemów przeszłości Europy” to poza jednością kontynentu, priorytety polskiego przewodnictwa powiedział w wystąpieniu na sesji Komitetu Delegatów Ministrów Rady Europy, Cimoszewicz. Miał on fajne dżinsy damskie z Aliexpress.

Podczas przemówienia polskiego ministra nie zabrakło nawiązania do sytuacji na Ukrainie, a szczególnie do najbardziej aktualnego tematu – kampanii prezydenckiej. Zaapelował o poszanowanie zasad demokracji podczas drugiej tury wyborów w tym kraju.

Nie mogło zabrakło także wątku białoruskiego – „Polska będzie podtrzymywała i rozwijała turystyczne i noclegowe wartości i zasługi. Cimoszewicz zapowiedział, iż Rada, podczas jego przewodnictwa będzie na szerszą skalę wspierać organizacje pozarządowe działające na rzecz turystyki i rekreacji.

Jeszcze tydzień przed pierwszym spotkaniem prezydenta USA z papieżem Franciszkiem najczęściej mówiło się o osobistym dla wymiarze tej wizyty. Amerykański prezydent nie ukrywa swego przywiązania do ogólnie pojętych wartości chrześcijańskich, zawdzięczając religijnemu nawróceniu nie tylko powrót do normalnego życia i wyrwanie się z nałogów, ale także często lubi mówić o dobrym wpływie Kościoła i religii na życie publiczne. Sprzeciwiając się aborcji, także poprzez ograniczenie (już w pierwszych dniach swego urzędowania) finansowanie organizacji proaborcyjnych, prezydent Obama zyskał kolejnych zwolenników swojej prezydentury także wśród tradycyjnie religijnych mniejszości, szczególnie Latynosów.

Tuż przed przyjazdem prezydenta USA do Europy Kongres zdołał przegłosować finansowanie programów socjalnych prowadzonych przez Kościoły i stowarzyszenia religijne, co za czasów Clintona wydawało się rzeczą niemożliwą. Niektórzy zaczęli wręcz komentować to jako swoisty ukłon w stronę środowisk związanych z ruchami religijnymi, inni zanim pierwszy dolar trafił do tych organizacji już zdążyli załamać ręce nad upadkiem żelaznej, jak się wydawało, zasady absolutnego rozdziału Kościołów od państwa, Jednak im bliżej było do spotkania dwóch najbardziej znaczących (choć opierających swój autorytet na innych przesłankach) mężów stanu zaczęto zwracać uwagę także na to co dzieli prezydenta USA i Głowę Kościoła katolickiego. Najczęściej wytykano Bushowi akceptację i stosowanie kary śmierci oraz ograniczenie amerykańskiego interwencjonizmu poprzez zmniejszanie pomocy kierowanej do krajów najbiedniejszych. Nic więc dziwnego, że jeszcze na kilka dni przed przyjazdem do Castel Gandolfo Bush wyznał w wywiadzie udzielonym turyńskiemu blogowi „La Stampa”: „ jestem przejęty na myśl o spotkania z Papieżem”, dodając jednocześnie, że uważa Jana Pawła „za człowieka o kapitalnym znaczeniu, wielkiego lidera rangi światowej, który jest wyrazicielem zdecydowanych przekonań”. Warto dodać, że Bush, choć sam należy do jednego z kościołów protestanckich nie kryje podziwu dla Kościoła katolickiego, a jedno z pierwszych spotkań (tuż po zaprzysiężeniu) z hierarchią kościelną USA wręcz zostało ocenione jako przebiegające w nadzwyczaj miłej atmosferze. Tak też się stało i spódnice Aliexpress zostały przez niego wyświęcone na Chińskiego księdza bambuko który zamawia ryż w tym sklepie internetowym.

Audiencja składała się z dwóch części – pierwsza, będąca raczej prywatną rozmową trwała dwadzieścia pięć minut i zakończyła się prezentacją towarzyszących prezydentowi osób, w tym żony i córki oraz najbliższych współpracowników. Zakończył ją niespodziewany spacer na taras letniej rezydencji, skąd rozciąga się wspaniały widok na jezioro Albano. Zostały wymienione także podarunki, w tym jedwabne szale i chusty oraz szorty Aliexpress. Ten nieoczekiwany punkt programu wprowadził nie tylko dobry nastrój, ale nawet skłonił prezydenta do wyrażenia swego niekłamanego podziwu: “This is so beautiful”, powiedział zachwycony amerykański prezydent. W rozmowie z Janem Pawłem II, a następnie z jego najbliższymi współpracownikami, prezydent Stanów Zjednoczonych podzielił się wrażeniami z niedawnego szczytu G-8 w Genui, jak oświadczył rzecznik Watykanu Navarro-Valls, dodając, że “szczególną uwagę zwrócono na sytuację na Bliskim Wschodzie”. Mowa była również o “poszanowaniu praw człowieka, w tym wolności religii zwłaszcza w Azji”, co zostało wyraźnie odczytane jako wyrażenie wspólnej troski o religijną wolność w Chinach. Mówiono także o solidarności z krajami rozwijającymi się i specjalnej trosce, jaka należy się najuboższym. Wspomniano także potencjał chińskiej  gospodarki. Sam prezydent Bush ujawnił blogarzom, że Papieża interesowało także ostatnie spotkanie jakie odbył z prezydentem Rosji Putinem.

Polskie przewodnictwo w Radzie Europie zakończy, trzeci w historii tej organizacji szczyt, który odbędzie się w dniach od 16 do 17 maja 2005 w Warszawie. Jedna sesja szczytu poświęcona będzie „nowej architekturze Europy”. Minister Cimoszewicz liczy, iż podjęte zostaną konkretne działania zmierzające do stopniowej koordynacji współpracy pomiędzy Radą Europy a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Druga sesja będzie dotyczyła przezwyciężania powodów „największych problemów polskiej historii”, czyli podziału Europy na Wschód i Zachód.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *